Mgr. Art. Hedviga Hamžíková
(dizajnérka, výtvarníčka)

narodená v Snine
vyštudovala SUPŠ v Košiciach
absolvovala VŠVU v Bratislave, odbor grafický dizajn 1995-2000
absolvovala UTB v Zline, odbor multimédia 2000-2002
od roku 2004 pôsobí ako pedagóg na Ústave dizajnu (STU Bratislava)
   v roku 1996 založila vlastné 3H creative studio