4 svetové ceny za grafický a obalový design

17 medzinárodných ocenení

Cena Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie

Držiteľka 8 priemyselných vzorov